Administratie & controle

Een belangrijk element in de diensten van TDM Group is het administratief ontzorgen van zowel onze onderaannemers als onze klanten.

Ons uitgebreid administratief team staat in voor:

  • Limosa-aangifte
  • Check-in @ Work
  • Identificatie, registratie & controle van documenten
  • Verwerking van dagrapporten & tijdsregistratie
  • Voorziening in persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Controle of onderaannemer in regels is met de vigerende wetgeving inzake de sociale zekerheid.

 

Ter ondersteuning van jouw bedrijf sturen we dagelijks de planning door, verwerken we bestelbonnen en vorderingsstaten en maken we werfverslagen op.

De medewerkers van TDM Group staan dagelijks van 07:00 tot 17:30u ter beschikking voor eventuele vragen of opmerkingen.