2023

TDM Group is de niet weg te denken link tussen jouw bedrijf en Europese onderaannemers.

Daar gekwalificeerde arbeidskrachten schaars zijn op onze Belgische werven, is het belangrijk om de handen in elkaar te slaan met een betrouwbare Belgische partner.

Werken met TDM Group voor het aanleveren van onderaannemers betekent dan ook letterlijk “ontzorgen”.

Dankzij onze nauwe band met buitenlandse agenten, kunnen wij zorgvuldig onze werkkrachten selecteren en rekruteren, in de handen van de onderaannemers.

Klanten hoeven zich dus nooit zorgen te maken over de kwalificatie van onze mensen en kunnen te allen tijde beroep doen op een pool van ongeveer 150 arbeiders via onze geselecteerde onderaannemers.

TDM Group fungeert hier als Nederlandstalig aanspreekpunt voor haar klanten en stelt zich verantwoordelijk over de aangeleverde werkkrachten.

Onze vaste werfopvolgers onderhouden het contact met de onderaannemers, werfleiders en TDM Group. Ze houden een oogje in het zeil op de werf en sturen indien nodig onze onderaannemers bij.

Al onze Europese onderaannemers worden opgeleid in de waarden en normen van een Belgische werkomgeving. Zo dienen zij dagelijks rapporten van werktijden in te leveren en kennis te nemen van uiteenlopende werf- en veiligheidsregels.

Ter ondersteuning van de veiligheid op de werf, voorzien wij elke werkkracht van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en fluovestjes.

TDM Group motiveert de onderaannemers om hun arbeiders toepasselijke opleidingen te laten volgen bij erkende en geaccrediteerde instellingen.