Veiligheid als grootste prioriteit

Veiligheid primeert, maar blijft een relatief begrip omdat niet alle werfomstandigheden altijd zonder gevaar zijn.

Daarom doet TDM Group er alles aan om de veiligheid van haar onderaannemers, werfopvolgers en klanten te waarborgen.

Wij voorzien onze mensen van gepaste opleidingen via gecertifieerde instellingen en stellen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking zodat arbeidsrisico’s herleid worden tot een minimum.

Ook onze werfopvolgers die wekelijks de werven bezoeken, zien er op toe dat de werf- en veiligheidsregels worden nageleefd.

Onze arbeiders en werfopvolgers kunnen risico’s herkennen en er op gepaste wijze op inspelen. Werkomgevingen worden netjes gehouden en potentiële gevaren worden onmiddellijk gemeld en aangepakt.

Bij opstart van een werf wordt telkens een toolboxvergadering ingepland met als doel mogelijke risico’s in kaart te brengen en uitleg te verstrekken over de te nemen maatregelen.